Harvard Business Schoolin MBA-opiskelijat tekivät projektin Oikotielle

05.06.2018 | Uutiset

Oikotie Työpaikat sai toukokuussa Harvard Business Schoolista Bostonista vieraakseen kuusi MBA-opiskelijaa osana FIELD-ohjelmaa, jossa opiskelijat perehtyvät muiden maiden kulttuuriin ja liiketoimintaan.

Opiskelijat tekivät projektin liittyen Oikotie Työpaikkojen liiketoimintaan ja tutustuivat samalla työnhaun käytäntöihin Suomessa. Harvardin MBA-tutkinto-ohjelma on kaksivuotinen, ja kansainvälinen FIELD-projekti tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden päätteeksi. Harjoittelujakson teemana oli Design Thinking. Opiskelijat jakaantuivat 13 maassa 157 FIELD Global Partner -yritykseen, mukaan lukien Sanoma.

– Jokainen sai valita maiden ja osallistujayritysten joukosta 6–7 suosikkiaan ja lopullisen päätöksen harjoittelupaikasta teki algoritmi. Suurin osa pääsi sinne, minne halusikin, opiskelijat kertoivat

Opiskelijat paneutuivat projektissaan työnhakuun Suomessa, Oikotie Työpaikkojen palvelutarjoamaan sekä siihen, millä tavoin työnhaun kokemusta voisi vielä parantaa. Reilun viikon kestävän vierailunsa aikana opiskelijat haastattelivat 60 kuluttajaa ja lisäksi muutamia rekrytoijia.

– Kun Sanomilla etsittiin projekteja, joita voisi tarjota ohjelmaan, päätimme lähteä mukaan ja ehdotuksemme valittiin. Projekti oli kokonaisuudessaan mahtava kokemus ja oli mielenkiintoista kuulla opiskelijoiden havaintoja suomalaisesta työelämästä. Lisäksi oli vaikuttavaa huomata, miten nopeasti he saivat kiinni liiketoimintamme kannalta oleellisista asioista, ja miten tehokkaasti he suorittivat kenttätutkimusosuuden, Noora Holmström Oikotie Työpaikoista kommentoi.

– Ryhmä osasi esittää kiperiä kysymyksiä, ja projektin päätösesitys oli erittäin tasokas. Vaikka esityksessä oli luonnollisesti monia asioita, joita olimme jo miettineet, hyödynnämme varmasti opiskelijoiden tekemää työtä ja toimenpide-ehdotuksia tulevassa kehitystyössämme, Joonas Pihlajamaa Oikotie Työpaikoista sanoo.

Myös opiskelijoille ehti projektin aikana muodostua kuvaa siitä, millaista työnhaku Suomessa on.

– Oli yllättävää, miten eri tavalla suomalaiset suhtautuvat työnhakuun kuin amerikkalaiset. Amerikkalaiset etsivät jatkuvasti töitä. Asenne on sellainen, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. Suomessa työsuhteet ovat puolestaan pitkiä ja ihmiset vaikuttivat haastatteluissa pääosin tyytyväisiltä työhönsä, Marissa Petersile ryhmästä kommentoi.

– Työn ja vapaa-ajan tasapaino on Suomessa tärkeämpää ja tunnelma työpaikoilla on rento ja välitön, Darrin Bedol jatkaa.

Vaikutelma Suomesta oli myös positiivinen. Sää suosi toukokuisen vierailuviikon aikana ja hellerajatkin paukkuivat. Infrastruktuuri, pyörätiet ja hyvin toimiva julkinen liikenne saivat myös kiitosta opiskelijoilta. Moni suunnitteli palaavansa Suomeen ainakin lomareissulle.

Myös Harvardin näkökulmasta ohjelma tarjoaa tärkeän oppimiskokemuksen ja kehittää opiskelijoiden kansainvälistä ymmärrystä ja kykyä toimia tehokkaasti eri kulttuureissa ja liiketoimintakonteksteissa.

”Olemme hyvin kiitollisia Sanomalle ja kaikille globaaleille FIELD-kumppaniorganisaatioille heidän työstään opiskelijoidemme hyväksi”, sanoo professori Juan Alcacer, laitoksen FIELD-ohjelmasta vastaava. ”Opiskelijat hyötyvät valtavasti tästä kokemuksesta, ja toivomme että kumppaniorganisaatiot tekevät samoin.”

Samasta aihepiiristä

Tutkimus: Nuoret kokevat etätyön vieraannuttaneen työyhteisöjä

Vastuullisuudessa menestyivät tänä vuonna yritykset, joissa työ tehdään työpaikalla. Suomalaisnuoret kokevat etätöiden hankaloittaneen heidän menneen kesän kesätyösuhteitaan. He sanovat työyhteisön jääneen etätöissä aiempaa hajanaisemmaksi ja työkaverien...