Kiinteistöosaajista pulaa ja markkinoinnin tehtäviin ylitarjontaa – Oikotien data avaa eri alojen alueellista kysyntää ja tarjontaa

23.05.2018 | Uutiset

Oikotien Työpaikkojen markkinatieto-palvelu kertoo työpaikkojen tarjonnasta ja kysynnästä maakunnittain ja tehtäväalueittain. Markkinatiedosta selviää, että joillakin alueilla on vaikea löytää työntekijöitä ja jotkut alat kärsivät suorastaan työvoimapulasta.

Esimerkiksi rakennusalalla on tarjolla enemmän työpaikkoja kuin kysyntää koko Suomessa. IT-alan paikkoja on tarjolla kysyntää enemmän Uudellamaalla ja Jyväskylän seudulla, kun taas Lapin alueella on pula hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä.

Koulutus- ja opetustehtäviin sekä muun muassa markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtäviin haetaan koko maassa keskimääräistä enemmän suhteessa avoimiin tehtäviin. Toimistotyöstä sekä julkishallinnon työpaikoista ja järjestötyöstä on myös enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Muutamilla aloilla, kuten logistiikan tehtävissä, kysyntä ja tarjonta vaihtelevat alueellisesti. Myös suunnittelualan paikoissa tarjontaa olisi selvästi Uudellamaalla ja Keski-Suomessa, kun taas esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa tehtäviä haetaan aktiivisemmin suhteessa avoimiin paikkoihin.

”Oikotie edistää työpaikkojen ja työn tekijöiden kohtaamista, ja palvelun käytöstä syntyy runsaasti tilastodataa. Haluamme markkinatieto-sivullamme tarjota tästä näkymän sekä päättäjien että työnhakijoiden hyödyksi. Markkinatieto kertoo, millaista kysyntää eri alojen tehtävistä on eri puolella Suomea ja auttaa sitä kautta tekemään työllisyyttä tukevia päätöksiä tai vaikka eri uravaihtoja pohtivan nuoren valintoja”, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa sanoo.

Markkinatiedon data perustuu Oikotien työpaikkailmoituksiin ja Oikotie Työpaikkojen hakukoneen käyttöön. Tarjontaa ja kysyntää verrataan kaikkien toimialojen keskiarvoon kyseisellä alueella.

Oikotie Työpaikoilla on 270 000 viikkokävijää ja sivustolle jätetään 7200 työpaikkailmoitusta kuukaudessa.

Dataa työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta on tarjolla joulukuusta 2017 asti.

Tutustu Oikotie Työpaikkojen markkinatietoon: https://tyopaikat.oikotie.fi/markkinatieto

Samasta aihepiiristä

Tutkimus: Nuoret kokevat etätyön vieraannuttaneen työyhteisöjä

Vastuullisuudessa menestyivät tänä vuonna yritykset, joissa työ tehdään työpaikalla. Suomalaisnuoret kokevat etätöiden hankaloittaneen heidän menneen kesän kesätyösuhteitaan. He sanovat työyhteisön jääneen etätöissä aiempaa hajanaisemmaksi ja työkaverien...