Oikotie Työpaikkojen Markkinatieto – työelämän faktat ulottuvillasi

16.05.2018 | Data, Uutiset

Uusi Oikotie Työpaikkojen Markkinatieto -palvelu tarjoaa kiinnostavia dataan perustuvia työelämän faktoja helposti omaksuttavassa muodossa.

Tilastokeskuksen Palkkarakennetilasto julkistaa vuosittain kunta-alan, valtion ja yksityisen sektorin palkkatilastot.

– Hyvin yleinen käsitys palkkarakennetilastoja katsottaessa on se, että ihmiset ajattelevat kuka tällaisia summia tienaa? Ja voivatko nämä luvut olla totta? Keskimääräiset kuukausipalkat perustuvat keskiarvoon – ja suuret palkat nostavat keskiarvoa. 63 % suomalaisista saa pienempää palkkaa kuin Palkkarakennetilaston keskiarvo, yliaktuaari Sampo Pehkonen, Tilastokeskuksen Yritystilastoista sanoo.

Keskimääräiset kuukausipalkat Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan

Lähde: Tilastokeskus Palkkarakenne

Myös alakohtaiset lisät, kuten vuorotyöt, nostavat keskimääräisten kuukausipalkkojen keskiarvoa. Tilastokeskuksen kuukausipalkkatiedot perustuvat kokoaikatyötä eli täyttä työviikkoa tekevien palkansaajien tietoihin.

– Suomalaisten keskipalkka on noussut viimeisen viiden vuoden aikana vuoteen 2016 mennessä noin 8 %. Nousuun vaikuttaa muun muassa se, että suorittavia- ja teollisuusammatteja on kadonnut ja palveluammatit sekä asiantuntijatehtävät ovat lisääntyneet, Sampo Pehkonen sanoo.

Keskipalkat koulutuksen mukaan

Lähde: Tilastokeskus Palkkarakenne

Taloustutka tuntee suomalaiset yritykset

Taloustutka on käsitellyt vuodesta 2011 suomalaisten yritysten tilinpäätöstietoja omaan innovaatioonsa perustuen.

– Taloustutkan keskeinen elementti on älykäs kielioppipohjainen tilinpäätösten käsittelykone. Sen avulla voimme automaattisesti käsitellä suomalaisten yritysten tilinpäätösaineistoja, Taloustutkan toimitusjohtaja Terho Laakso sanoo.

Miten keskipalkka lasketaan Taloustutkassa?

– Keräämme osana tilinpäätösten käsittelyä yritysten ilmoittamat henkilöstökulut erittelyineen sekä henkilöstömäärän. Erittelyistä löytyvät yleensä myös palkat ja palkkiot. Näin saamme laskettua yrityksen maksaman keskipalkan. Jos yritys ei ole ilmoittanut henkilöstömäärää, käytämme laskennassa yrityksen Tilastokeskukselle raportoimaa vuotuista henkilötyömäärää, Terho Laakso valottaa.

Jos tilinpäätöksessä ei ole henkilöstökuluerittelyjä tai yrityksellä on vähemmän kuin viisi työntekijää, keskipalkkaa ei ole laskettu.

Miten palkkoja verrataan toimialan mediaaniin?

– Määrittelemme toimialan mediaanipalkat ko. toimialan yritysten laskennallisten keskipalkkojen perusteella. Eli palvelumme esittämä toimialan mediaanipalkka perustuu laskemiimme ko. toimialan yritysten maksamiin keskipalkkoihin. Käyttämämme toimialaluokitus on sama kuin Tilastokeskuksen käyttämä luokitus. Taloustutkan laskeman keskipalkan avulla voidaan arvioida, miten yrityksen maksama palkkataso vertautuu toimialalla maksettaviin palkkoihin. Keskipalkka on mielenkiintoinen tunnusluku ja sen
antaa osviittaa mitkä yritykset panostavat henkilöstön palkitsemiseen, Laakso sanoo.

Lue lisää: https://tyopaikat.oikotie.fi/markkinatieto

Testaa Taloustutkan palkkalaskuria Oikotien Markkinatieto-palvelussa: https://www.taloustutka.fi/search

Samasta aihepiiristä

Oikotie tutki: Naiset pyytävät miehiä vähemmän palkkaa

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Oikotie Työpaikat selvitti, millaisia eroja naisissa ja miehissä on työnhakijoina. Tutkimuksessa selvisi, että naiset pyytävät miehiä vähemmän palkkaa. ”Rekrytoinnin yhteydessä on loistopaikka vaalia palkkatasa-arvoa”, Oikotie...