Suomen vastuullisin työnantaja on Fingrid – Helsingin kaupunki palkittiin rekrytoimisestaan

19.11.2020 | Uutiset

Tutkimus: Miehet kokevat työelämän Suomessa paljon vastuullisemmaksi kuin naiset.

Suomen ensimmäinen Vastuullisin työnantaja on valittu. Se on 380 ihmistä työllistävä kantaverkkoyhtiö Fingrid.Arvonimen jakaa Oikotien nyt ensimmäisen kerran järjestämä Vastuullinen työnantaja -kampanja, vastuullisuustutkimuksen tuloksiin perustuen. Kampanja tutki suomalaista työelämää kyselytutkimuksella, johon vastasi yli 4000 palkansaajaa. Vuoden vastuullisuusteosta puolestaan palkittiin Helsingin kaupunki.

Tutkimustulokset osoittavat kaksi isoa linjaa suomalaisesta työelämästä: naiset eivät koe vastuullisuuden toteutuvan työpaikoilla likikään samassa määrin kuin miehet ja suorittava porras ei tunne työnantajien vastuullisuutta läheskään samalla tavalla kuin esimiesporras.Naiset arvioivat syrjimättömyyden, vastuullisen esimiestyön, työn mukaisen palkkauksen ja palkitsemisen sekä kestävän kehityksen selkeästi miehiä heikommin.

Fingrid Oyj on Suomen vastuullisin työnantaja vuonna 2020. Palkinnon jakaa työpaikkapalvelu Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanja. Voittaja julkistettiin tänään kampanjan päätöswebinaarissa. Voittajan määrittävät suomalaiset palkansaajat. Heidän näkemyksiään tutkittiin Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa.

– Vastuullisuus jaettiin seitsemään osa-alueeseen. Niitä ovat työn sisältö ja merkitys, syrjimättömyys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja palkitseminen, vastuullinen esimiestyö, kestävä kehitys, joustaminen ja työelämän tasapaino sekä hakijakokemus. Arvosteluasteikko oli 1–5. Fingridin kokonaistulos oli 4,29, Oikotien työpaikkajohtaja Joonas Pihlajamaa kertoo.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid työllistää 380 ihmistä eri puolilla maata. Vastuullinen työnantaja -kampanja järjestettiin nyt ensimmäisen kerran, joten Fingrid on arvonimen ensimmäinen saaja. Fingridin lisäksi Vastuullinen työnantaja -kampanja palkitsee Helsingin kaupungin. Se palkitaan vastuullisuusteosta. Helsingin teko olivat aktiiviset toimet yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja tosiasiallisen osaamisen painottumiseksi rekrytoinnissa. Vastuullisuusteko-palkinnon saajaa saivat ehdottaa työntekijät ja työnantajat. Ehdotuksista voittajan valitsivat äänestämällä kampanjassa mukana olevat 23 liittoa.

Tutkimuksessa oli mukana 28 suomalaista työnantajaa ja siihen vastasi yhteensä 4022 palkansaajaa. Tutkimuksen toteutti maalis–huhtikuussa ulkopuolinen tutkimusyhtiö IROResearch.

Naiset ovat tyytymättömämpiä kuin miehet

Tutkimustulokset osoittavat kaksi isoa linjaa suomalaisesta työelämästä: naiset eivät koe vastuullisuuden toteutuvan työpaikoilla likikään samassa määrin kuin miehet ja suorittava porras ei tunne työnantajien vastuullisuutta läheskään samalla tavalla kuin esimiesporras.

Naiset arvioivat syrjimättömyyden, vastuullisen esimiestyön, työn mukaisen palkkauksen ja palkitsemisen sekä kestävän kehityksen selkeästi miehiä heikommin. 31 prosenttia naisista sanoo, että heidän työpaikallaan ei toteudu sukupuolten yhdenvertaisuus. 27 prosenttia naisista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että heidän työnantajansa ei edistä palkkatasa-arvoa.

– Ylipäätään näkynee se, että johtotehtävissä on tällä hetkellä suhteellisesti paljon enemmän miehiä kuin naisia. Ainoa kohta, jonka naiset arvioivat miehiä selkeästi paremmin, on työn sisältö ja merkitys. Siinä saattavat näkyä voimakkaasti naisvaltaiset alat. Esimerkiksi terveydenhoidossa ja opetuksessa työn merkitys on kouriintuntuvaa, Pihlajamaa sanoo.

Johtajat tyytyväisiä, työntekijät eivät niinkään

Suomalaisilla työpaikoilla esimiehet kokevat vastuullisuuden toteutuvan paremmin kuin suorittava osasto. Nyrkkisääntö on, että mitä korkeampi asema, sitä ruusuisempi näkemys vastuullisuustilanteesta.

– Eroavaisuudet mielipiteissä ovat paikoin aika isoja. Johtajista joka toinen mieltää suomalaiset työpaikat yhdenvertaisiksi. Työntekijöistä vain joka neljäs. Johtajista 46 prosenttia antaa työnantajalleen kokonaisarvosanaksi ”erittäin hyvä”, suorittavasta portaasta vain 21 prosenttia. Tämä asetelma ei yllätä, mutta suurehkot eroavaisuudet hieman huolestuttavat, Pihlajamaa toteaa.

Seitsemästä vastuullisuusperiaatteesta eniten johtajien ja suorittavan portaan näkemys poikkeaa toisistaan tehtävän vaatimusten mukaisen palkkauksen ja palkkioiden kohdalla. Suurin tekijä on luonnollisesti eri hierarkiaportailla maksettavien palkkojen suuruus, mutta se ei ole ainoa syy.

– Palkoista ja palkkioista on keskeistä huomioida, että tutkimuksessa sen vastuullisuusperiaatteen arviota laskivat merkittävästi kysymykset, joihin vastaamiseksi tarvittiin käsitystä muiden saman työnantajan työntekijöiden palkoista. Todella moni vastasi, ettei osaa sanoa, koska ei tiedä palkkoja. Kyse ei siis ole suoraan tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä tienattuun rahamäärään, vaan myös palkka-avoimuudesta. Joka on taas olisi tärkeää palkkatasa-arvon kannalta, Pihlajamaa kommentoi.

Haasteet näkyvät pienemmissä ryhmissä

Kokonaisuutena Vastuullinen työnantaja -tutkimus kertoo vastuullisuuden olevan Suomessa perushyvällä tolalla. 70 prosenttia kokee, että työnantajallaan on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. 21 prosenttia sanoo, että heidän työnantajansa toteuttaa vastuullisuutta erittäin hyvin. 43 prosenttia sanoo, että toteuttaa hyvin.

Haasteet näkyvät vertailtaessa ihmisryhmiä keskenään tutkimuksen sisällä. Esimerkiksi juuri sukupuolia ja ammattiryhmiä.

– Oikotie haluaa Vastuullinen työnantaja -kampanjalla parantaa suomalaista työelämää. Kampanja haastaa sekä työnantajia että palkansaajia vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kampanjan ydin on, että mukaan lähtevät työnantajat sitoutuvat kehittämään kuutta kampanjaperiaatetta. Kuluva vuosi oli – koronapandemiasta huolimatta – erinomainen alku. Ensi vuoden kampanja alkaa heti tammikuussa, Pihlajamaa kertoo.

Lisätiedot:
Joonas Pihlajamaa
Työpaikkajohtaja, Oikotie
050 506 0665
joonas.pihlajamaa@oikotie.fi

Hanna Auvinen
Tuotepäällikkö, Oikotie
050 355 6138
hanna.auvinen@oikotie.fi

Vastuullinen työnantaja on työpaikkapalvelu Oikotien kampanja, joka haastaa suomalaisia työnantajia ja työntekijöitä yhä vastuullisempaan työelämään. Vuosi 2020 on kampanjan ensimmäinen. Kampanjaan kuuluu Vastuullinen työnantaja -tutkimus, joka määrittää laajan kyselyn ja kuuden vastuullisuusperiaatteen kautta esimerkiksi läpinäkyvyyden, tasavertaisuuden ja johtamistaidon toteutumista suomalaisilla työpaikoilla. Vastuullisuusperiaatteet ovat syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.